Bộ điều khiển từ xa V-BOX H-AG

Thông số kỹ thuật

1. Dữ liệu lịch sử và dữ liệu báo động được lưu trữ trên đám mây có thể được xuất khi cần.

2. Dữ liệu thời gian thực, đường cong thời gian thực.

3. Bản đồ vector dữ liệu thời gian thực dựa trên GIS.

4. Chức năng cấu hình đám mây để thực hiện cấu hình cross-box

5. Truy cập ứng dụng Android / ios, máy tính

6. Truy cập OPC, phát triển giao diện HTTP.

7. Truyền cơ sở dữ liệu từ xa.

8. Giám sát từ xa PLC và tải chương trình từ xa.

Hình ảnh sản phẩm