Giải Pháp Giám Sát Điều Khiển Từ Xa Chuỗi Xe Đông Lạnh

Vận chuyển xe đông lạnh phải đặc biệt chú ý đến việc làm lạnh liên tục, bởi vì hoạt động của vi sinh vật và sự hô hấp sẽ làm gia tăng nhiệt độ. Nếu việc vận chuyển không thể đảm bảo các điều kiện làm lạnh liên tục, thì hàng hóa có thể bắt đầu hư hại và xuống cấp. Do đó, nhiệt độ của thùng lạnh phải được theo dõi liên tục trong quá trình vận chuyển, và thông báo về trạm trung tâm là vô cùng cần thiết.

Để đảm bảo được điều đó, đòi hỏi hệ thống xe lạnh của khách hàng cần:

-          Giám sát được thực tế nhiệt độ của thùng lạnh trong quá trình vận chuyển

-          Hệ thống alarm phải gửi được cảnh báo về trạm trung tâm kịp thời

-          Trung tâm nắm được lộ trình đi của tài xế để dễ dàng quản lý và hỗ trợ.

Giải pháp giám sát từ xa của WECON

- V-Box giao tiếp với PLC để thu thập các thông số kỹ thuật trong khoang làm lạnh (như cảm biến nhiệt độ, tốc độ động cơ, v.v.);

- Tải dữ liệu lên WECON Cloud bằng Ethernet , Wifi , Sim 4G

-  Data giám sát thời gian thực, quản lý báo động, ghi lại cảnh báo, phân tích dữ liệu;

-  Hệ thống báo động đa cấp: Gửi thông báo cảnh báo cho các tài xế vận chuyển, quản trị viên đội xe và quản trị viên chung của Trung tâm điều khiển thông qua APP điện thoại di động ; Trung tâm điều khiển có thể thấy thông báo cảnh báo thông tin qua màn hình PC / TV.

-  Quản lý phân cấp: Tài khoản chính (Trung tâm điều khiển) giám sát dữ liệu của tất cả các V-Box và tài khoản chính có thể đặt tài khoản phụ cấp một / tài khoản phụ cấp hai và đặt tài khoản phụ ' quyền hành chính.

-  Chức năng email có thể nhận được thông báo báo động , nó cung cấp một đảm bảo khác mặc dù trung tâm điều khiển không có ai đang xem hoặc app trên di động đang ngoại tuyến