BH-D6 3P 20A C N

BH-D6 3P 20A C N

  • Dòng định mức : 20A

  • Số cực : 3P

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu : 6 kA

  • Thông Số Kỹ Thuật :