K4P-15AS CPU Master-K300S

- Ngôn ngữ chương trình: Bậc thang, Mnemonic

- Tốc độ: 0.2 µs/step

- Bộ nhớ chương trình: 15k steps

- Cổng I/O max: 1,024

- Loại timer: On-delay, Off-delay, Integration, Monostable, Retriggerable timer

- Loại bộ đếm: Up, Down, Up-down, Ring counter

- Chức năng đặc biệt: RTC, sửa chương trình Online, thay đổi giá trị I/O

- Chế độ hoạt động: Run, Stop, Pause, Debug

- Loại base: 4/6/8/12 slot

- Xuất xứ: Hàn Quốc