S-T35 AC200V 2A2B

S-T35 AC200V 2A2B

  • Dòng định mức 40A

  • Số cực : 3P

  • Điện áp điều khiển : 200VAC

  • Số tiếp điểm : 2 NO 2 NC

  • Công suất (kW) : 18.5

  • Thông Số Kỹ Thuật :

  • Kích thước sản phấm