MOTOR SERVO F SERIES

Servo Motor 220V

APM-FAL , FBL , FCL Series

(2000 - 3000 rpm)

APM-FE , FF 

Series

(3000 rpm)

APM-FE , FF , FG Series

(2000 rpm)

APM-FE , FF , FG Series

(1500 rpm)

APM-FE , FF , FG Series

(1000 rpm)

Servo Motor 400V

APM-FEP , FFP 

Series

(3000 rpm)

APM-FEP , FFP , FGP Series

(2000 rpm)

APM-FEP , FFP , FGP Series

(1500 rpm)

APM-FEP , FFP, FGP Series

(1000 rpm)

Servo Motor 24 ~ 80 VDC

FAL , FBL - 8

PHOX-03

FBL - 8

PHOX-06

Thông Số Kỹ Thuật

Thông số FAL - FBL - FCL (3000 rpm) , mặt bích 40 - 60 - 80

Đặc tính Torque của động cơ

Kích Thước Motor

Thông số (3000 rpm và 2000 rpm) , mặt bích 130 - 180

Đặc tính Torque của động cơ

Thông số (2000 rpm ) , mặt bích 130

Đặc tính Torque của động cơ