BH-D6 2P 10A C N

BH-D6 2P 10A C N

  • Dòng định mức : 10A

  • Số cực : 2P

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu : 6 kA

  • Thông Số Kỹ Thuật :