VBox

V-BOX H-00

V-BOX H-AG

V-BOX E-4G

V-BOX S-00

V-BOX S-AG

V-BOX S-3N

V-BOX E-00

V-BOX S-NG

V-Box thiết bị truyền thông công nghiệp IoT


Hệ Thống Cloud V-NET

Nền tảng IoT công nghiệp đơn giản và có thể lập trình

Phát triển ứng dụng IOT công nghiệp khác nhau theo nhu cầu của người dùng thông qua V-NET.

Kiến Trúc Công Nghệ Hệ Thống Cloud V-NET

Ưu Điểm Hệ Thống Cloud V-Box

Hệ Thống Mở :

Tiêu Chuẩn Chung :

Tính Linh Hoạt :

Tính Bảo Mật :

Ứng Dụng

Giám Sát , Điều Khiển Từ Xa :

Bạn chỉ cần một điện thoại di động để vận hành các thiết bị và hệ thống trên toàn quốc, để dễ dàng xử lý với các báo động, dữ liệu lịch sử và thực hiện giám sát theo thời gian thực.

Gỡ Lỗi Từ Xa :

Ngay cả khi bạn ở xa nhà máy, trong trường hợp khẩn cấp, không có kỹ sư của bạn, V-BOX có thể tải xuống từ xa chương trình PLC, gỡ lỗi để giải quyết mọi vấn đề.

Hệ Thống Kết Nối Từ Xa :

Nếu bạn hoặc khách hàng của bạn có MES, ERP, SCADA, hệ thống vận hành và bảo trì hoặc đám mây riêng, nhưng không biết cách làm cho các hệ thống tốn kém này kết nối trực tiếp với thiết bị sản xuất tự động, V-NET cung cấp các giải pháp phù hợp.