FR-D740-2.2K

FR-D740-2.2K

  • Công suất 2.2 KW

  • Điện áp vào 3 pha 380VAC

  • Điện áp ra 3 pha 380VAC

  • Biến tần ứng dụng tải nhẹ như băng tải , máy sản xuất nhỏ

  • Thông Số Kỹ Thuật :

  • Kích thước sản phấm