Màn hình HMI 4.3 inch: eXP20-TTA/DC

Thông số kỹ thuật