Màn hình HMI 7 inch: eXP40-TTE/DC

Thông số kỹ thuật