S-T10 AC200V 1A

S-T10 AC200V 1A

  • Dòng định mức 9A

  • Số cực : 3P

  • Điện áp điều khiển 200VAC

  • Số tiếp điểm 1 NO

  • Công suất (kW) : 4

  • Thông Số Kỹ Thuật :

  • Kích thước sản phấm