BH-D6 1P 32A C N

BH-D6 1P 32A C N

  • Dòng định mức : 32A

  • Số cực : 1P

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu : 6 kA

  • Thông Số Kỹ Thuật :