Màn hình HMI 5.6 inch: eXP30-TTE/DC

Thông số kỹ thuật