S-T21 AC200V 1A1B

S-T21 AC200V 1A1B

  • Dòng định mức 23A

  • Số cực : 3P

  • Điện áp điều khiển 200VAC

  • Số tiếp điểm 1 NO 1 NC

  • Công suất (kW) : 11

  • Thông Số Kỹ Thuật :

  • Kích thước sản phấm