L7C SERVO DRIVER 220 VAC

Tính Năng

Kiểm soát Nguồn / Hợp nhất nguồn chính

  • Tích hợp mạch điều khiển và mạch nguồn
  • Dải sản phẩm công suất 0,1 ~ 1kW hỗ trợ một pha AC220V

Triển khai Hệ thống tối ưu với tỷ lệ chi phí cạnh tranh

  • Tích hợp mạch điều khiển và mạch nguồn

Cải tiến và phát triển đặc điểm kỹ thuật từ L7S

  • Khả năng tương thích với sơ đồ chân I / O L7S hiện có
  • Điều khiển với chu kỳ tần số (10kHz), tốc độ / vị trí điều khiển với tần số (5kHz)
  • Tích hợp chế độ indexing và cung cấp bộ nhớ (1MB)

Thông Số Kỹ Thuật