iC5

Dòng Micro Drive 

Tính Năng

Chi Tiết Mã Hàng

Thông Số Kỹ Thuật