Màn hình HMI 8.4 inch: iXP50-TTA/DC

Thông số kỹ thuật