L7NHA SERVO DRIVER 220 VAC

L7NHA001U

L7NHA002U

L7NHA004U

L7NHA008U

L7NHA010U

L7NHA020U

L7NHA035U

L7NHA050U

L7NHA075U

L7NHA150U

L7NHB SERVO DRIVER 380 VAC

L7NHB010U

L7NHB020U

L7NHB035U

L7NHB050U

L7NHB075U

L7NHB150U

Tính Năng


Kiểm soát thời gian thực thông qua EtherCAT

  • Tốc độ cao, khả năng thời gian thực và cơ chế đồng bộ hóa
  • Cải thiện tốc độ giao tiếp EtherCAT (tối thiểu 250us, hỗ trợ DC)
  • Hỗ trợ CoE, EoE và FoE
  • Tần số đáp ứng tốc độ được cải thiện (≒ 1kHz)

Hỗ trợ nhiều động cơ và driver mã hóa

  • Hỗ trợ dạng Rotary, DD và Motor (hỗ trợ động cơ bên thứ ba)
  • Quadrature, BiSS-C, Tamagawa serial abs, EnDat 2.2, Resolver

Cải thiện hiệu suất kiểm soát

  • Cải thiện băng thông kiểm soát
  • Cung cấp Bộ lọc Notch-4 bước
  • Kiểm soát độ rung bằng FET thời gian thực
  • Chức năng điều chỉnh độ lợi thời gian thực