L7NHA SERVO DRIVER 220 VAC

L7NHA001U

L7NHA002U

L7NHA004U

L7NHA008U

L7NHA010U

L7NHA020U

L7NHA035U

L7NHA050U

L7NHA075U

L7NHA150U

L7NHB SERVO DRIVER 380 VAC

L7NHB010U

L7NHB020U

L7NHB035U

L7NHB050U

L7NHB075U

L7NHB150U

Tính Năng


Kiểm soát thời gian thực thông qua EtherCAT

Hỗ trợ nhiều động cơ và driver mã hóa

Cải thiện hiệu suất kiểm soát