Màn hình HMI 15 inch: iXP90-TTA

Thông số kỹ thuật