L7NHA035U

Driver Servo 3.5KW 220VAC Dòng Truyền Thông EtherCAT

Tính Năng


Kiểm soát thời gian thực thông qua EtherCAT

Hỗ trợ nhiều động cơ và driver mã hóa

Cải thiện hiệu suất kiểm soát

Thông Số Kỹ Thuật

Mô Tả Sản Phẩm

[1] Display

[2] State LED

[3] Charge Lamp

[4] Main Power Connector (L1, L2, L3)

[5] DC Reactor Connector (PO, PI)

[6] Regenerative Resistance Connector (B+, B, BI)

[7] Control Power Connector (C1, C2)

[8] Servo Motor Connecting Terminal (U,V,W)

[9] Connector for Analog Monitor

[10] Node Address Setting Switch

[11] USB Connector

[12] EtherCAT Communication Port (IN)

[13] EtherCAT Communication Port (OUT)

[14] Safety Connector (STO)

[15] Input / Output signal /Connector

[16] Encoder Connector (ENCODER)

[17] Ground Terminal

Kích Thước Sản Phẩm

Phần Mềm