L7PA004U

Driver Servo 400W 220VAC Dòng Chạy Xung Indexer

Tính Năng


Cung cấp chức năng chương trình tích hợp cho mô-đun xác định vị trí trục đơn

Hỗ trợ các động cơ và dạng encoder khác nhau

Cải thiện hiệu suất kiểm soát

Thông Số Kỹ Thuật

Mô Tả Sản Phẩm

[1] Display

[2] State LED

[3] Charge Lamp

[4] Main Power Connector (L1, L2, L3)

[5] DC Reactor Connector (PO, PI)

[6] Regenerative Resistance Connector (B+, B, BI)

[7] Control Power Connector (C1, C2)

[8] Servo Motor Connecting Terminal (U,V,W)

[9] Connector for Analog Monitor

[10] Node Address Setting Switch

[11] USB Connector

[12] RS-422 communication connector (CN3, CN4) 

[13] Control signal connector (I/O)

[14] Encoder Connector (ENCODER)

[15] Ground 

Kích Thước Sản Phẩm

Phần Mềm