L7P SERVO DRIVER 220 VAC

L7PA001U

L7PA002U

L7PA004U

L7PA008U

L7PA010U

L7PA020U

L7PA035U

L7PA050U

L7PA075U

L7PA150U

L7PB SERVO DRIVER 380 VAC

L7PB010U

L7PB020U

L7PB035U

L7PB050U

L7PB075U

Tính Năng


Cung cấp chức năng chương trình tích hợp cho mô-đun xác định vị trí trục đơn

  • Hỗ trợ chế độ điều khiển vị trí bằng đầu vào xung
  • Chế độ điều khiển vị trí
  • Có thể chạy chế độ vị trí mà không cần bộ điều khiển PLC hoặc Motion
  • Giao thức Modbus RTU (RS-422)

Hỗ trợ các động cơ và dạng encoder khác nhau

  • Hỗ trợ truyền động quay, DD và động cơ (hỗ trợ động cơ của bên thứ 3)
  • Quadrature , BiSS-C, Tamagawa serial abs, EnDat 2.2, Resolver

Cải thiện hiệu suất kiểm soát

  • Cải thiện băng thông điều khiển
  • Cung cấp bộ lọc Notch-4 bước
  • Kiểm soát độ rung bằng FET thời gian thực
  • Chức năng gain tuning thời gian thực