Màn hình HMI 10.4 inch: iXP70-TTA

Thông số kỹ thuật