PHOX DC SERVO

Tính Năng

Điều khiển thời gian thực thông qua chuẩn EtherCAT

 • Tốc độ cao, khả năng thời gian thực và cơ chế đồng bộ hóa
 • Hỗ trợ CoE, EoE và FoE
 • Tần số đáp ứng tốc độ được cải thiện (≒ 1kHz)
 • Cải thiện tốc độ truyền thông bằng cách áp dụng 16bit-bus

Điều khiển vòng kín

 • Chuyển đổi giữa Điều khiển vòng bán kín, Điều khiển vòng kín hoàn toàn và Điều khiển phản hồi kép
 • Kiểm soát vòng lặp hoàn toàn kín cung cấp phản hồi nhanh chóng với các giá trị vị trí bộ mã hóa bên trong và bên ngoài
 • Kiểm soát vòng lặp hoàn toàn kín đảm bảo kiểm soát độ chính xác cao trong quá trình vận hành máy

Tần số chuyển mạch có thể thay đổi

 • 16 / 32 / 48kHz

Chức năng lập trình cho mô-đun vị trí trục đơn

 • Chế độ điều khiển vị trí với đầu vào xung
 • Cung cấp điều khiển vị trí thông qua I / O hoặc HMI mà không cần mô-đun điều khiển vị trí
 • Hỗ trợ chế độ indexing

Thông Số Kỹ Thuật