Màn hình HMI 10.2 in eXP60-TTA/DC

Thông số kỹ thuật