Cảm Biến Rung

Model : MS-VTXYZ-AL-001

Mô tả : Aluminum IP66 - Voltage Output

Thông Số Kỹ Thuật

Kích Thước Sản Phẩm